Daily Archives: 8 December 2010

8 Des 2010

Rabu. HR SP Maria dikandung tanpa noda. Kej 3:9-15,20; Luk 1:26-38. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Di dunia Yunani zaman itu ‘hamba’ dianggap sebagai komoditi, barang yang boleh diapakan saja oleh pemiliknya. Tapi di dunia Yahudi ‘hamba Allah’ sangat terhormat. Mereka itu para nabi seperti Musa, Samuel, Yesaya, Yeremia. Dalam nubuat Yesaya ada kumpulan nyanyian tentang Hamba Yahwe dan tokoh itu dilihat sebagai Mesias. Maria menyebut diri Hamba Tuhan. Dia milik Tuhan yang rela dipakai untuk apa saja. Ia menerima kuasa Tuhan atas dirinya, mempersilakan Tuhan mengatur hidupnya. Tidak berarti ia menjadi robot. Tapi dengan kesadaran penuh dan kemauan bebas ia selalu mencari dan melaksanakan kehendak Tuhan Allahnya.