Daily Archives: 4 December 2010

4 Des 2010

Sabtu. Yes 30:10-21,23-26; Mat 9:35 – 10:1,6-8. Tuaian banyak. Menuai adalah mengumpulkan hasil akhir dari apa yang ditanam dan berbuah sampai masak. Dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum, waktu menuai melambangkan akhir zaman (Mat 13:39). Tetapi di sini yang dimaksud Yesus adalah permulaan. Menuai dan menggembalakan adalah dua gambaran yang dipakai dalam arti mengumpulkan. Para murid Yesus diutus untuk bekerja di ladang Tuhan, dan menjadi gembala bagi umat-Nya yang tercerai berai dan terlantar. Iman yang menyelamatkan telah mereka terima dengan cuma-cuma. Sekarang giliran mereka untuk membagikan apa yang telah mereka terima itu dengan cuma-cuma pula.