Daily Archives: 7 November 2010

7 Nov 2010

Minggu Biasa XXXII. 2Mak 7:1-2,9-14; 2Tes 2:16 – 3:5; Luk 20:27-38 (20:27,34-38). Ia Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Orang Saduki adalah kelompok imam yang tak percaya akan kebangkitan. Padahal percaya akan kebangkitan dan hidup sesudah mati merupakan inti iman kita. Hidup yang kita jalani di dunia hanya sementara. Tapi tidak berarti kita boleh lepas tangan dari segala urusan dunia. Kelangsungan dan jalannya dunia dipercayakan kepada kita. Kita dipanggil untuk bekerja bersama membangun surga di dunia di mana ada keadilan, kebenaran, kesetiaan dan kerendahan hati. Sementara kita membangun suega di dunia, terwujudlah pelan-pelan, tapi pasti dan nyata, Kerajaan Allah yang kekal abadi.