Daily Archives: 2 November 2010

2 Nov 2010

Selasa. Peringatan arwah semua orang beriman. 2Mak 12:43-46; 1Kor 15:12-34; Yoh 6:37-40. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. Dahulu kita memakai istilah ‘jiwa-jiwa di api penyucian’. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan. Api itu seperti apa? Mengapa mereka tidak langsung saja ke surga? Dalam kitab suci ‘api’ menjadi lambang dari apa yang menyucikan atau memurnikan. Seperti api memurnikan emas dan perak, demikian juga penderitaan memurnikan hati manusia. Allah itu mahakudus. Untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, perlu bahwa kita pun kudus. Mungkin di saat orang mati, ia belum mencapai tingkat kekudusan itu. Maka dengan amat malu ia mohon belaskasihan Allah supaya diberi waktu lagi untuk dikuduskan. Berdasarkan persekutuan para kudus pula, kita bisa berdoa untuk mereka supaya proses pemurnian itu cepat selesai dan mereka segera boleh memandang kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri ingin kita semua diselamatkan dan dibangkitkan di akhir zaman.