Daily Archives: 8 July 2010

8 Jul 2010

Kamis. Hos 11:1-4,8c-9; Mat 10:7-15. Kerajaan Surga sudah dekat. Kerajaan dunia dikuasai oleh orang-orang gila: gila harta, gila kuasa dan gila hormat. Di sini selalu ada pertarungan dan perang. Semua berebut menjadi yang paling top, paling favorit, paling berkuasa, paling kaya. Hal itu dilakukan dengan saling menggilas, kalau perlu saling membunuh. Yang berlaku di sini budaya maut. Sebaliknya Kerajaan Surga dikuasai oleh Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia ingin semua hidup bahagia dalam persatuan persaudaraan dengan saling berbagi. Di sini juga ada perebutan. Tapi berebutnya untuk memberi hormat dan melayani, untuk memberi yang terbaik kepada yang lain dan memilih tempat yang paling rendah, paling belakang bagi diri sendiri. Di sini ada budaya hidup.