Daily Archives: 7 July 2010

7 Sep 2010

Selasa. 1Kor 6:1-11; Luk 6:12-19. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa. Yesus berdoa, dan tidak cuma sebentar, tapi semalam-malaman. Kebanyakan dari kita tidak betah kalau disuruh berdoa lama-lama. Pikiran sudah melayang ke mana-mana dan badan pegal-pegal. Bagaimana dan untuk apa Yesus berdoa begitu lama? Penginjil mengisahkan kepada kita apa buah-buah dari doa Yesus: Ia memilih murid-murid-Nya dan melayani umat. Sebelum memilih murid-murid-Nya, Ia mempertimbangkan mereka satu per satu di hadapan Bapa. Sebelum melayani umum, Ia mohon bimbingan dan kekuatan dari Bapa. Maka tidak ada yang Ia lakukan dengan gegabah. Semuanya bersumber dari Bapa dan diarahkan bagi kemuliaan Bapa.

7 Jul 2010

Rabu. Hos 10:1-3,7-8,12; Mat 10:1-7. Ia memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat. Mendengar ‘roh jahat’, kita membayangkan macam-macam bentuk kerasukan. Padahal roh jahat itu menguasai hidup dan kebudayaan kita secara halus, hampir tak terasa dan dengan aneka cara. Semua pekerjaannya membawa kepada kebinasaan dan maut jiwa dan raga. Bohong dan menipu sedikit, apa salahnya? Cari untung sedikit, kan lumrah? Merasakan nikmat … mengapa tidak? Semua itu dipelajari dan menjadi pola sejak kecil. Nanti dilakukan dalam skala besar tidak terasa lagi sebagai kejahatan. Kan semua orang berbuat begitu? Tuhan membenci kejahatan, sekecil apa pun.