Daily Archives: 2 July 2010

2 Jul 2010

Jumat. Am 8:4-6,9-12; Mat 9:9-13. Yang Kukehendaki ialah belas kasihan …. Pekerjaan pemungut cukai ialah mengumpulkan pajak dari rakyat untuk penjajah. Mereka amat dibenci karena suka memeras dan dianggap kaki tangan penjajah. Matius, seorang dari mereka, dipanggil Yesus menjadi murid-Nya. Matius tidak berpikir panjang. Ia ikut segera sesudah mengadakan pesta perpisahan dengan kawan-kawannya. Yesus makan bersama para pemungut cukai. Hal itu memancing reaksi keras dari orang Farisi. Menurut mereka orang-orang berdosa itu terkutuk, tak pantas diselamatkan. Yesus menunjukkan wajah Bapa yang penuh belas kasihan yang membuka pintu keselamatan juga bagi orang berdosa.