Daily Archives: 17 February 2010

17 Feb 2010

Rabu Abu. Yl 2:12-18; 2Kor 5:20 – 6:2; Mat 6:1-6,16-18. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan. Itu kita wujudkan dengan meningkatkan doa, berpuasa dan berpantang, menambah perbuatan baik dan amal. Dari permulaan kita diingatkan supaya semua itu jangan kita lakukan agar dilihat dan dipuji orang. Memang biasanya perbuatan yang kurang baik kita sembunyikan, sedangkan yang baik kita pamerkan. Kalau begitu kita sudah menerima upahnya. Rugi betul kalau cuma itu imbalannya! Biarlah Bapa di surga saja yang tahu. Ia tahu segalanya, juga perbuatan kita yang paling sembunyi. Maka Dia yang memberi upahnya. Yang kita amalkan secara sembunyi itu menjadi tabungan kita di surga!