Daily Archives: 10 February 2010

10 Feb 2010

Rabu. Pw S. Skolastika. 1Raj 10:1-10; Mrk 7:14-23. Apa pun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Amat banyak waktu dipakai oleh orang Farisi dan pengikut mereka untuk mempelajari apa yang boleh disentuh atau dimakan dan apa yang tidak. Semua itu menyangkut hal-hal yang bisa dilihat, jadi mudah dinilai. Begitu juga ratu dari Syeba mengagumi segala yang ia lihat di istana Salomo. Bagi Tuhan semua itu tidak penting. Ia melihat batin manusia. Hati yang bersih memancarkan kebaikan dan membuat segala tindakannya berkenan kepada Allah. Tapi dari hati yang kotor keluarlah segala macam kejahatan, pikiran jahat, percabulan, pencurian, keserakahan, dll. Itulah yang menajiskan manusia dan seluruh hidup bermasyarakat.