Daily Archives: 9 February 2010

9 Feb 2010

Selasa. 1Raj 8:22-23,27-30; Mrk 7:1-13. Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada-Ku. Orang Farisi mementingkan ketaatan pada peraturan dan hukum secara lahiriah. Mereka lupa hal yang paling penting dalam ibadah, yaitu iman. Iman merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan seperti terungkap dalam doa Salomo. Selain itu juga bersifat batiniah, ungkapan hati yang bertobat, yang dibaharui dan terus menerus dibaharui oleh Tuhan. Maka semua upacara pembersihan, doa-doa yang indah, nyanyian pujian yang meriah, dupa dan bunga tidak ada artinya bagi Tuhan kalau tidak merupakan persembahan diri kepada Allah yang kita akui sebagai “Allahku, Bapaku” maha penyayang, yang kita layani dengan sepenuh hati dalam kebenaran dan kekudusan.