Daily Archives: 4 February 2010

4 Feb 2010

Kamis. 1Raj 2:1-4,10-12; Mrk 6:7-13. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ…… Yesus telah memilih murid-murid untuk tinggal bersama Dia, mendengar segala ajaran-Nya dan melihat segala perbuatan-Nya. Sekarang tiba saatnya mereka diutus untuk mewartakan kabar baik. Sungguh bahagia orang yang mau mendengarkan sabda keselamatan itu. Tapi murid-murid Yesus tidak boleh memaksa siapa pun menerima dan mendengarkan mereka. Keselamatan yang dari Allah tak mungkin terlaksana tanpa kerjasama kita. Keselamatan yang diberi dengan cuma-cuma itu, perlu kita sambut dan syukuri dengan bebas dan tulus. Perlu juga mengizinkan Tuhan merubah, membaharui dan menguduskan diri kita.