Daily Archives: 27 January 2010

27 Jan 2010

Rabu. (OSU: HR S. Angela Merici) 2Sam 7:4-17; Mrk 4:1-20. Penabur itu menaburkan firman. Firman itu sangat limpah, sehingga jatuh di mana-mana: ada yang di pinggir jalan, di tanah yang berbaru-batu, di semak belukar, dan tentunya di tanah yang sudah disiapkan. Di mana-mana firman Tuhan berkumandang: lewat bacaan Kitab Suci, dalam doa pribadi atau bersama, dalam perjumpaan dan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tuhan menyapa, dan selalu menyapa. Mungkin kita tidak paham, atau terlalu sibuk atau mementingkan hal-hal lain sehingga firman itu seperti angin yang lewat. Berbahagialah yang hatinya siap seperti ladang yang digarap dan dipupuk. Firman Allah tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan Allah.