Daily Archives: 11 January 2010

11 Jan 2010

Senin. 1Sam 1:1-8; Mrk 1:14-20. Mereka segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Seperti apakah Yesus itu sehingga orang yang dipanggil rela meninggalkan segalanya dan ikut Dia? Apa yang membuat orang tertarik kepada-Nya? Ia tidak punya harta, kedudukan atau kuasa. Orang yang ikut Dia tidak mendapat gaji atau tunjangan hari tua. Mengapa semua itu menjadi pertimbangan kita kalau kita dipanggil untuk melayani Dia sehidup semati? Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tapi Anak Manusia tidak mempunyai batu untuk meletakkan kepala-Nya. Justru karena tidak memiliki apa-apa, seluruh ciptaan Allah menjadi milik-Nya. Tapi bukankah semua itu digunakan sementara saja, dan yang penting itu hidup yang kekal?