Daily Archives: 18 November 2009

18 Nov 2009

Rabu. 2Mak 7:1.20-31; Luk 19:11-28. Jangan takut kepada algojo itu. Terimalah maut supaya aku mendapat kembali engkau serta kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak. Ibu-ibu kita mungkin akan berbicara lain: “Jangan mati; Ibu sudah susah-susah melahirkan dan membesarkan kamu. Siapa yang akan mengurus ibu nanti di hari tua?” Ibu dalam Kitab Makabe percaya betul akan hidup kekal dan kebangkitan badan. Maka semua penderitaan dan pengorbanan, bahkan maut, nampak kecil sekali dibandingkan dengan kebahagiaan hidup kekal. Ibu itu telah mengembangkan “mina” dari Tuhan dengan sepenuh-penuhnya sampai menghasilkan tujuh anak yang semuanya menjadi pahlawan iman. Akhirnya ia pun mati sebagai yang terakhir menyusul ketujuh anaknya masuk ke dalam kebahagiaan abadi.