Daily Archives: 18 June 2009

18 Jun 2009

Kamis. 2 Kor 11:1-11; Mat 6:7-15. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Melihat pelayanannya bagi jemaat, sudah sepantasnya kalau hidup Paulus ditunjang oleh jemaat. Tetapi Paulus tidak mau menjadi beban bagi siapa pun. Yang penting baginya ialah menjaga kebebasan rohani. Sebab, kalau ada yang memberi nafkah kepadanya, ia menjadi hamba orang itu, harus berkata-kata dan berbuat seperti yang disukai orang itu. Sekarang ia bebas berbicara, menyampaikan Injil keselamatan. Kalau perlu, ia tidak segan-segan menegur dan menunjukkan kesalahan demi kebaikan orang. Kita saling tergantung, perlu tolong menolong. Itulah sukacita hidup. Dalam minta tolong, jangan juga menjadi beban orang lain atai tidak bebas lagi.