Daily Archives: 25 May 2009

25 Mei 2009

Senin. Kis 19:1-8; Yoh 16:29-33. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Di Efesus, Paulus mendapati beberapa murid. Mereka baru menerima baptisan Yohanes sebagai tanda pertobatan. Dahulu Yohanes memaklumkan bahwa nanti akan datang Dia yang membaptis dengan Roh Kudus. Itulah yang dialami Paulus di Efesus. Mengapa di zaman kita Roh Kudus berkarya secara tersembunyi dan tidak seperti dulu? Kalau toh ada yang berbahasa roh, bernubuat dan membuat mujizat, orang menjadi heboh. Ada yang percaya itulah Gereja yang tulen dan benar. Yang lain lagi menolaknya mentah-mentah. Yesus tak pernah menjadikan tanda-tanda luar biasa itu syarat untuk masuk surga. Kalau mendapat, boleh bersyukur. Yang pokok, mendengarkan Sabda Allah dan melaksanakannya.