Daily Archives: 14 May 2009

14 Mei 2009

Kamis. Pesta S. Matias. Kis 1:15-17.20-26; Yoh 15:9-17. Ya Tuhan, engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Para rasul bersidang untuk memilih seorang pengganti untuk Yudas. Ada dua calon yang diusulkan dan memenuhi syarat: Yustus dan Matias. Memilih orang bukan soal gampang, apalagi untuk mengisi lowongan rasul. Dahulu Yesus yang memilih mereka satu per satu. Sekarang mereka memakai cara undian didahului doa yang khusuk semoga Tuhan sendiri menunjuk orang yang Ia kehendaki. Hasil undian diterima dengan penuh iman. Tidak ada persaingan dan rebutan kuasa atau kedudukan. Mereka ingat sabda-Nya, ‘Bukan kamu yang memilih Aku, Akulah yang memilih kamu.’ Dipilih untuk melayani, bukan untuk berkuasa.