Daily Archives: 31 March 2009

31 Mar 2009

Selasa. Bil 21:4-9; Yoh 8:21-30. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ketika masih dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan, umat bersungut-sungut lagi terhadap Tuhan dan Musa. Sebagai hukuman mereka dipagut ular. Sadar akan dosa mereka, mereka berseru kepada Musa, dan atas perintah Tuhan, Musa membuat ular perunggu. Yang memandang ular perunggu itu disembuhkan. Cerita itu merupakan pralambang dari Yesus. Barangsiapa memandang Yesus di salib dengan penuh iman, diselamatkan. Melihat salib berarti mengandalkan Yesus yang menyelamatkan kita dengan wafat-Nya di salib, dan rela ikut Yesus sambil memanggul salib kita.