Daily Archives: 23 January 2009

23 Jan 09

Jumat. Ibr 8:6-13; Mrk 3:13-19. Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka, dam mereka akan menjadi umat-Ku. Itulah Perjanjian Baru yang diadakan Allah dengan umat-Nya seperti dinubuatkan oleh nabi Yeremia. Hukum yang baru itu tidak terukir pada loh batu atau tertulis pada kertas, melainkan di dalam akal budi dan hati umat-Nya. Itulah hukum kasih yang menyatukan kita dengan Allah dan menjadikan kita milik-Nya. “Aku Allahmu dan kamu umat-Ku.” Adakah yang lebih indah daripada diaku sebagai milik Allah? Kalau kita milik-Nya, maka kita juga dijaga-Nya seperti biji mata. Dan kita pun akan berusaha untuk melaksanakan hukum baru itu, yakni hukum kasih.